K Investments uczestnikiem 5 edycji konferencji Coaltrans Poland 2018

 Wydarzenie Coaltrans Poland jest spotkaniem globalnej społeczności węglowej w Polsce. Pomimo trudnych warunków regulacyjnych w Europie, Polska pozostaje największym konsumentem węgla na kontynencie. Prawie 90% krajowej produkcji energii pochodzi właśnie z węgla. Konferencja zgromadzi zarówno polskich, jak i międzynarodowych delegatów z całego łańcucha dostaw, którzy będą mieli okazję do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów biznesowych i dyskusji na temat istotnych aktualizacji rynku.

W trakcie konferencji poruszane są m.in. takie kwestie, jak: plan polskiej energii i klimatu 2021-2030, szczegółowe informacje na temat przepisów UE dotyczących subsydiowania handlu i produkcji węgla, analiza i prognoza cen - główne trendy oraz aktualne stawki polskiego eksportu.

Zespół K Investments