Koks w kontenerach

W K Investments zajmujemy się nie tylko wytwarzaniem, ale też dystrybucją i transportem koksu w kontenerach – przystosowanych do przewozu materiałów sypkich. Ten sposób transportu zapewnia m.in. bezpieczeństwo oraz możliwość przewozu dużych ilości surowca.

Koks w kontenerach – transport kolejowy
Transport kontenerowy to jedna z form transportu kolejowego (obok transportu pełnowagonowego oraz drobnicowego). Na otwartych platformach umieszczane są kontenery wypełnione koksem – odpowiednio zabezpieczone i zaplombowane.
Transport kontenerowy umożliwia jednorazowe przewiezienie dużej ilości koksu. Ponadto nie jest on uzależniony od warunków pogodowych, dzięki czemu ryzyko ewentualnych opóźnień zostaje zredukowane do minimum. Dzięki przewozowi kolejowemu możliwe jest dostarczenie koksu do odległych miejsc, zarówno w Europie, jak i w Azji.

koks w kontenerach1

 koks w kontenerach2


Koks w kontenerach – transport morski
Transport morski jest jedną z najbardziej popularnych metod przewozu produktów sypkich, w tym koksu. Podobnie jak przewóz kolejowy, charakteryzuje się możliwością jednorazowego transportu dużej ilości surowca. Jest to opcja, której największymi zaletami są: redukcja kosztów transportu, terminowość oraz elastyczność.
Kontenery przystosowane do transportu koksu
Koks może być transportowany w małych oraz dużych kontenerach – luzem lub w workach (także workach wielkogabarytowych). Różne możliwości przewozu surowca umożliwiają dostosowanie transportu do indywidualnych potrzeb.
Kontenery, w których transportowany jest koks, są szczelne, a surowiec jest w pełni zabezpieczony. Ponadto dają możliwość załadunku górnego – przez otwartą przestrzeń (po zdjęciu dachu) lub luki załadunkowe. Rozładunek może następować poprzez otarcie tylnych klapo-drzwi, w dowolnym miejscu. Dzięki wykorzystaniu specjalnych kontenerów, ryzyko wystąpienia usypów podczas przeładunków jest wyeliminowane.


Przewóz koksu w workach
Oprócz tego, że koks może być przewożony luzem (kontener sam w sobie jest opakowaniem dla surowca), istnieje także możliwość transportu w tradycyjnych workach oraz workach BIG BAG – workach wielkoformatowych. Daje to możliwość przeładunku worków do innego środka transportu czy dalszą dystrybucję surowca.

ЗАМЕТКА! Этот сайт использует куки-файлы и подобные технологии.

Если вы не измените настройки браузера, вы согласны с ним. Дополнительная информация

Я понял.