Отправь резюме

Миссией и главной целью K Investments является предоставление услуг и продуктов на высшем уровне, заботясь о стандарте работы и качестве. Это стало возможным благодаря команде людей, которые преследуют аналогичные цели. Приглашаем к сотрудничеству специалистов, которые стремятся к росту своей карьеры в быстро  развивающейся фирмы в данном секторе.

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze, 65-001 Zielona Góra, ul. Kupiecka 93/3, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod numerem KRS 393562, nr NIP: 9731003816, nr REGON: 080704635.
  2. kontakt z Pełnomocnikiem Administratora - ………
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak zgody wyklucza uczestnictwo Pana/Pani w rekrutacji
Фамилия и имя(*)
Пожалуйста, введите ваше имя.

E-mail(*)
Invalid email address.

Сообщение

Прикрепите резюме
Invalid Input

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji(*)
Pole jest wymagane

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji (*)
Pole jest wymagane

Nieprawidłowe dane

ЗАМЕТКА! Этот сайт использует куки-файлы и подобные технологии.

Если вы не измените настройки браузера, вы согласны с ним. Дополнительная информация

Я понял.