Schicken Sie uns bitte Ihren CV

Unsere Mission und zugleich unser Ziel besteht darin, hochqualitative Dienstleistungen und Produkte zu liefern und gleichzeitig einen großen Wert auf die Arbeitsstandards und die Qualität zu legen. Das ist nur deswegen möglich, weil wir mit einem Team umgeben sind, das ähnliche Ziele verfolgt. Zur Zusammenarbeit laden wir vor allem Fachleute, die für eine der sich am schnellsten entwickelnden Firmen in diesem Sektor arbeiten möchten.

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze, 65-001 Zielona Góra, ul. Kupiecka 93/3, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod numerem KRS 393562, nr NIP: 9731003816, nr REGON: 080704635.
  2. kontakt z Pełnomocnikiem Administratora - ………
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak zgody wyklucza uczestnictwo Pana/Pani w rekrutacji
Vorname und Name(*)
Podaj imię i nazwisko.

E-mail(*)
Invalid email address.

Nachricht

CV hinzufügen
Invalid Input

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji(*)
Pole jest wymagane

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji (*)
Pole jest wymagane

Nieprawidłowe dane

„ACHTUNG! Diese Webseite verwendet Cookies und ähnliche Technologien. Falls Sie keine

Änderungen in den Einstellungen von Ihrem Browser vornehmen, sind Sie damit einverstanden. Lesen Sie mehr…

Es ist mir klar.