K Investments uczestnikiem światowej konferencji w Indiach

 Przez trzy dni networkingu wydarzenie zgromadziło ponad 600 ekspertów z branży z Indii i całego świata.

Coaltrans Conferences organizuje międzynarodowe konferencje na temat węgla oraz kursy szkoleniowe we wszystkich głównych regionach produkujących, importujących i handlujących węglem. W kraju dalekiego wschodu obserwuje się ogromne postępy oraz pojawiające się nowe możliwości w dziedzinie infrastruktury transportowej. Podczas imprezy organizowane są regionalne konferencje, wystawy i wycieczki terenowe, a także prowadzi się szereg specjalistycznych szkoleń dla kadry zarządzającej węglem. Wydarzenie oferuje informacje rynkowe i niezrównane możliwości nawiązywania kontaktów dla międzynarodowego przemysłu węglowego.

Coaltrans Conferences to jedne z najlepszych imprez węglowych koncentrujących się na podaży węgla na świecie, które edukują, ułatwiając prowadzenie biznesu.